DEN NYE LITTERATUR SAMLES I AARHUS

Dato: 05. november 2010, kl. 09:30

Med en international temadag sætter Århus Kommunes Biblioteker og en række samarbejdspartnere fokus på de nye tendenser inden for skønlitteratur. Det handler især om den litteratur der ikke findes i bøgerne. Skønlitteraturen har gennem de sidste år gennemgået store forandringer, nu er det bibliotekernes tur til at nytænke formidlingen.

Den tid, hvor skønlitteratur kun var traditionelle bogudgivelser opstillet i rækker på bibliotekernes hylder, er for længst forbi. Meget af den nye skønlitteratur sprænger bogens ramme og spreder sig ud i mange retninger, såvel virtuelt som fysisk. Sms-romaner, litterær performance, lyd+litteratur, small press og digital litteratur er blevet en del af den litterære nutid.

Derfor må bibliotekerne som litteraturens væsentligste offentlige kulturformidlingsinstitution nytænke litteraturformidlingen. Den skal kunne rumme de nye litterære former. Det kræver nye prioriteringer, og det kræver, at der hentes viden og inspiration og etableres netværk uden for bibliotekerne.

I løbet af temadagen vil der blive sat fokus på nye og alternative publikationsformer, ligesom den digitale litteratur vil blive diskuteret. Oplæggene vil blive suppleret med eksempler på de nye litterære tendenser i form af oplæsninger og digital litteratur. Efter dagens oplæg vil der være en åben diskussion om skønlitteraturens fremtid, ligesom de fremmødte vil have mulighed for at netværke. Dagen slutter med oplæsning, musik og installationer ved tre aktuelle forfattere.

Temadagen er arrangeret af Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Digital Aestethic Research Center & Digital Urban Living, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet, Herning Centralbibliotek, Litteraturen på Scenen og forlaget After Hand.

Kursusgebyr: 700 kr. (gratis for studerende)
Elektronisk tilmelding - senest den 25. oktober - på: http://kursus.aakb.dk/kii/kii-05316.htm
Nærmere information Litteraturkonsulent Lise Kloster Gram (lkg@aarhus.dk) og Dorthe Larsen (dla@aarhus.dk)

 

PROGRAM

09.30 - 10.00 Ankomst og rundstykker

10.00 - 10.10 Velkomst ved Britta Bitsch, chef for Lokalbibliotekerne i Århus

10.10 - 10.30 Skønlitteraturens fremtider i vidensamfundet ved Jens Thorhauge, direktør,Styrelsen for Bibliotek og Medier

10.30 - 11.15 Hvad er de nye litterære tendenser? 1. del

Krydsende spor - andre publikationsformer
fra 60’erne til i dag ved Elisabeth Friis, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Nye platforme, small press - små forlags betydning for det litterære kredsløb ved Mathias Kokholm, forlægger og kurator.

11.15 - 11.30 Pause

11.30 - 13.00 Hvad er de nye litterære tendenser? 2. del

Den litterære oplæsning - kroppen og noget af det, der ikke er ord ved Martin Glaz Serup, digter og litterat

Digital litteratur - ord fra bog til skærm ved Ph.d. Mette-Marie Zacher Sørensen, Afdeling for
Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet

Iterature - tekstgenerator og digital litteratur i praksis ved Christophe Bruno, Frankrig, netkunstner,programmør og ‘googlist’

13.00 - 13.45 Frokost

13.00 - 15.20 Litteraturformidlingens muligheder og udfordringer

Digital litteratur og bogløse biblioteker? ved Søren Pold, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Oplæsning ved Cia Rinne, Sverige, forfatter

At indfange det udvidede litteraturfelt i biblioteket ved Dorthe Larsen, afdelingsleder, Århus Kommunes Biblioteker

Digitaliseret kulturarv ved Eva Fønss Jørgensen, områdeleder, Statsbiblioteket

Åbent værk - Roskilde Bibliotekerne fortæller om resultaterne af deres projekt om digital litteratur ved Martin Campostrini, digital udvikler, Roskilde Bibliotekerne

Selvorganisering og nordiske netværker - samtale om formidling via festivaler, forlag og tidsskrifter,som opererer på tværs af de nordiske landeved Mathias Kokholm, forlægger og kurator,
og Martin Sørhaug, initiativtager til litteraturfestivalen i Moss, Norge

15.20 - 15.30 Pause

15.30 - 15.50 Tanker om litteraturformidling i Urban Mediaspace (Multimediehuset i Århus) ved Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket i Århus

15.50 – 16.30 Opsamling Skønlitteraturens fremtider i dialog – foredragsholdere, litterære performere og temadagens deltagere samtaler skiftevis to og to.
Der vil her være mulighed for spørgsmål, refleksion og networking

Konferencier: Lise Kloster Gram, litteraturkonsulent,Århus Kommunes Biblioteker

17.00 – 19.00 Litterær performance
Oplæsning, musik og installationer ved forfatterne Cia Rinne, Lars Skinnebach, T. S. Høeg og Martin Glaz Serup

Sted: Caféen beliggende i Promus,
Vester Allé 15, 8000 Århus C

Entré: 700 kr.