FORFATTERKURSUS #2

Dato: 12. november 2006, kl. 11:00
Sted: Byhøjskolen

Lyrik. En genre for sig, dens kendetegn, styrker og svagheder

Der zoomes ind på lyrikken som selvstændig genre, dens adskillelse fra andre litterære genre, udtryksmuligheder samt teknik og metode til arbejdet med lyrik. Dan Ringgaard har skrevet bogen ’Digt og Rytme’ og vil indlede dette kursus med en introduktion til det lyriske landskab og indføre deltagerne i mere tekniske emner som metrik, stemme og rytme. Forfatteren Peter Laugesen har skrevet over tredive digtsamlinger og vil berette om sit arbejde med den lyriske form. Carsten René Nielsen vil varetage delen med skriveøvelser og kritik.
PROGRAM

11:00 – 12:30 Oplæg ved Dan Ringgaard og Peter Laugesen
12:30 – 13:30 Frokostpause
13:30 – 16:00 Skriveøvelse/Kritik ved Carsten René Nielsen og Peter Laugesen

Entré: 90 kr. (inkl. frokost)