Oplæsning i Paradis #28

Dato: 27. januar 2016, kl. 20:00

Eske K. Mathiesen, (født 1944) er dansk digter. Eske K. Mathiesen har udgivet flere end 20 digtsamlinger, der ofte har det tilfælles at de omhandler dyr. For nylig er der udgivet en monografi om hans forfatterskab. Om den hedder det på forlaget Arenas hjemmeside: I bogen Eske K. Mathiesen undersøger Martin Gregersen og Tobias Skiveren hele Mathiesens forfatterskab og særegne virke som digter. De betoner tre tilbagevendende aspekter i hans digte. For det første den måde, de næsten altid laver et ”tvist” undervejs og dermed kaster et skævt blik på verden, således at tingenes reelle forunderlighed træder frem. For det andet Mathiesens grønne sensibilitet, som lader disse digte vise os naturens selvstændige liv og virkelyst. Og for det tredje det røde engagement, der ligger bag Mathiesens interesse for ellers marginaliserede eksistenser og måder at være til på. Eske K. Mathiesens Samlede digte i tre bind udkom på Asger Schnacks Forlag i 2015.
Læs mere her: http://forlagetarena.dk/udgivelser/eske-k-mathiesen/

Nicolaj Stochholm, f. 1966, dansk forfatter. Med sin udtryksstærke, til tider næsten lukkede billedstil fremstår Nikolaj Stochholm som en moderne pendant til romantikkens og symbolismens poesi: Langdigtene Biografi (1991) og Sammenfald (1992) bevæger sig i et poetisk rum, hvor billeder af natur, krop og eksistens føres tæt sammen og forvandles i en svimlende associationsstrøm.
En mere genkendelig erfaringsverden slår glimtvis ind i Rekonstruktion (1998) og Femogtyve digte og en drøm (2000), men hovedtemaet er stadig det splittede jeg, der skrives ud over sine faste rammer. I 2011 fulgte Odefabrikanten, som Stochholm selv har betegnet som "politisk, eksistensiel og arrig".
Nicolaj Stochholm er bl.a. blevet tildelt Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat (1994), Det Danske Akademis Beatricepris (2002) og Emil Aarestrup Medaillen 2004.
Stochholm er aktuel med digtsamlingen Titlen i Paradis.

Niels Frank, født 1963, er dansk forfatter og tidligere rektor for Forfatterskolen. Derudover har Niels Frank været redaktør på lyriktidsskriftet ”Den Blå Port” og medlem af Statens Kunstfonds litterære tremandsudvalg.
I 1985 debuterede Niels Frank med digtsamlingen ”Øjeblikket”. Siden har Niels Frank udgivet en række digtsamlinger, heriblandt ”Digte i kim” (1986), ”Genfortryllelsen” (1988), ”Tabernakel” (1996), ”Én vej” (2005) og ”Små guder (2008).
Foruden digtsamlingerne har Niels Frank skrevet flere essaysamlinger om litteratur og kunst, bl.a. ”Yucatán” (1993) og ”Alt andet er løgn” (2007).
I 2014 udkom Niels Franks første roman, ”Nellies bog”. Her lader Niels Frank den sympatiske, men gebrækkeligt stavende Nellie fortælle om livet hos sin tante og onkel i USA. Nellies fortumlede og poetiske iagttagelser af sammenhænge omkring ham leder til jagten på en forsvunden kusine.
Den seneste udgivelse af Niels Frank er ”Tristhedens historie” (2015). Bogen består af ti portrætter af en række tilsyneladende tilfældige karaktertyper: rigmanden, alkoholikeren, diktatoren, erotikeren, bøssen, velfærdsdanskeren, højreekstremisten, den kulturkonservative foruden den erindrende og den triste. Fra skiftevis olympisk højde og oceanisk afgrund lader Niels Frank en bedrevidende fortæller portrættere samfundets dårskab.
I løbet af sit forfatterskab har Niels Frank modtaget Emil Aarestrup Medaillen, 1995, Otto Gelsted-prisen 1999, Georg Brandes-Prisen 2007, Montanas litteraturpris, 2008 og Kritikerprisen 2013. I 2008 blev Niels Frank desuden tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.