Tekst og Billedkunst i offentlige rum

Dato: 13. november 2013, kl. 10:00

Som optakt til den officielle konference RETHINK Participatory Cultural Citizenship afholder Aarhus Billedkunstcenter og Aarhus Litteraturcenter et heldagsseminar den 13. november. Første del af seminaret er åbent, og alle med interesse er velkomne til at deltage.

Aarhus Litteraturcenter har netop igangsat litteraturformidlingsprojektet 365TEKSTER, som undersøger hvordan tekst som kunstform kan formidles på andre måder end i bogform. Første tiltag er et åbent seminar og to workshops for forfattere og kunstnere arrangeret i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter. De to workshops ledes af forfatteren Morten Søndergaard og kunstneren Lise Skou. I de to workshops håber vi, at der på tværs af faggrænser opstår nye ideer, som vi evt. kan medvirke til at realisere.

PROGRAM, åbent Seminar i Vogn 1

10:00 - Introduktion ved Anja Raithel (Aabkc) og Robert Skovmose Christensen (365 TEKSTER)

10:15 – 10:30 - Introduktion ved moderator Henrik Kaare Nielsen (dr.phil. og professor ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet).

10:30 – 11:00 - Præsentation: Morten Søndergaard (forfatter) "Mellem KUN TEKST og KONTEKST"

11:00 – 11:30 - Præsentation: Lise Skou (billedkunstner) "Kunstneren som Sociolog"

11:30 – 12:00 - Spørgsmål og diskussion

UDDYBET PROGRAM

TALK 1: Morten Søndergaard:
”Mellem KUN TEKST og KONTEKST - Tekstbaseret Kunst i det Offentlige Rum”

Jeg har arbejdet med tekstbaseret kunst i flere sammenhænge og vil bruge seminaret til at vise eksempler på mit arbejde og overveje konsekvenserne af arbejdet med tekster uden for bogen. Min digteriske praksis har for starten været spredt ud over flere forskellige udtryksformer, og seminaret er en kærkommen anledning til at reflektere over de forskellige udtryks muligheder, styrker og svagheder. Hvad sker der, når man som digter “spreder” sig? Hvilke betydningsformer er det muligt at indlemme i poesiens landskab?
Se eksempler på mit arbejde her:

Talk 2: Lise Skou:
”Kunstneren som Sociolog – Tendenser i Samtidskunsten”

I mit oplæg vil jeg lægge vægt på nogle af de tendenser, der har været tydelige på billedkunstscenen i de senere år: en stærk udvikling af det samfundsmæssige engagement; en vilje til at arbejde tværfagligt og tværnationalt, en vilje til at gå udenom institutionen og etablere selvorganiserede, brugerinvolverende og deltagerbaserede projekter, der ofte tager form som midlertidige lokalt baserede projekter. Dette reflekterer en glidning fra æstetiske til sociale spørgsmål. Fra objektorienteret til stedsspecifik; fra det statiske til det procesorienterede. Kunst i det offentlige rum har således udviklet sig til en kontekstbaseret kunstnerisk praksis, der udfordrer opfattelser af præsentation, repræsentation, distribution og sted. Vi skal se på, hvorledes kunstneriske metoder ser ud, når de har til hensigt at skabe kritiske modstandsformer, modoffentligheder og modbilleder. Hvorledes kan man organisere sig autonomt indenfor eller udenfor kunsten, og hvori ligger forskellen mellem kunst, sociologi og aktivisme? Kan kunst gøre en forskel, der adskiller sig fra almindelig sociologisk og politisk praksis, og hvad er dét, der skaber denne forskel?

360 Tekster - Baggrund

Kort fortalt har 365 tekster og Aarhus Billedkunstcenter fundet sammen, da begge søsætter projekter i det offentlige rum støttet af Kulturhovedstad 2017 og så en fælles interesse i at give kunstnere indblik og redskaber til at arbejde med deres kunstneriske praksis i nye formater eller borgerinddragende projekter. 365 tekster vil i samarbejde med Aarhus Litteraturcenter undersøge, hvordan tekst som kunstform
kan formidles på andre måder end i bogform. Det handler om at etablere alternative konfrontationer mellem litteraturen og publikum på uventede tidspunkter og steder - gerne i samklang med andre kunstarter.

Seminar og workshop er støttet af Aarhus Kulturhovedstad 2017, Aarhus Kommunes kulturudviklingspulje og Aarhus Universitet.