VICTOR B. ANDERSENS MASKINFABRIK – EN SLAGS SEMINAR

Dato: 29. marts 2008, kl. 11:00

VICTOR B. ANDERSENS MASKINFABRIK KORT FORTALT
> legendarisk tidsskrift, performative caféer og praksisformer <

Victor B. Andersens maskinfabrik er først og fremmest et legendarisk tidsskrift, en læse- og billedbog, som er udkommet siden 1975 med Kenn André Stilling som hovedredaktør. Kendetegnet har altid været: Sort/hvid, A4-format, mindst 160 sider, fotokopi af indsendt materiale, således at digtere, forfattere og billedkunstneres håndskrift, skrivemaskiner og billedmateriale bliver gengivet som det er indsendt.

Men maskinfabrikken er mere end et tidsskrift. Mange danskere og de fleste københavnere kender Café Sommersko, Café Dan Turèll, Café Victor – alle synlige resultater af maskinfabrikkens virke og alle søsat for at levendegøre tidsskriftet. Maskinfabrikkens praksisformer beskrives måske bedst som hybride udtryk, der blander sig og trænger ind i hinanden og ud i det offentlige rum. Det er et af de første eksempler på levedygtig tværdisciplinær praksis i Danmark – som helt unikt formår, at kombinere det bedste fra en eksperimenterende kunstscene med det bedste fra en dynamisk og international forretningskultur.

Victor B. Andersens Maskinfabrik er altså en hybrid platform – tidsskrift, cafékultur og tværkunstnerisk praksis samlet i ét – et bud på en intens sammensmeltning af kunst, hverdagsliv og erhvervsliv – med cafébordet og mødestedet i det offentlige rum, som vigtigt omdrejningspunkt.

SEMINAR OM MASKINFABRIK OG ANDRE RELATEREDE PRAKSISSER

Victor B Andersens maskinfabrik er, i videste forstand, emnet for dette seminar. Det er hensigten at give et indblik i en vidtfavnende og mangfoldig praksis som både omfatter et tidsskrift, forlagspraksis, café-kultur, annonceøkonomi, samt ikke mindst samarbejder på tværs af alle de nævnte discipliner og de fleste kendte kunstarter.

Victor B. Andersens maskinfabrik har anskuet på denne måde været centrum for en lille revolution i dansk kunst- og kulturliv. Vi er alle – måske uden helt at være bevidste om det – produkter af de små kunstrevolutioner som Maskinfabrikken har ført ind i vores hverdag. En af de største forandringer af vores hverdagsbevidsthed i nyere tid kommer måske således fra et café-bord!

Et så fabulerende fænomen som maskinfabrikken kan naturligvis ikke kun anskues fra én vinkel - for hvem ville egentlig være bedst egnet til at levere den? Er det dem som har været en del af det hele og sidder inde med erindringerne? Eller er det bedre og vigtigere at få en kritisk distance til maskinfabrikkens virke – for at få den perspektiveret ind i historien? - og i så fald hvilken historie?

Victor B Andersens maskinfabrik kan forsøgsvis anskues som en platform, hvorpå og hvorfra en utrolig mængde forskellige aktiviteter og produktiv praksis foregår og udspringer – med andre ord en maskinfabrik, hvor der produceres i et meget højt gear; men også et sted, som mere er en idé (eller har karakter af en tanke der er ført ud i livet), med sit helt eget liv og sin helt egen – maskinfabrikerede - kultur. Dette perspektiv er udgangspunktet for udstillingen MASKINFABRIK – Victor B. Andersen: Sperme Anonyme, der vises på Museet for Samtidskunst i Roskilde (21. september – 16. december 2007) og Vendsyssel Kunstmuseum (26. januar – 23. marts 2008). Til udstillingen er udkommet en antologi redigeret af Helle Rafn og Morten Søndergaard (mus insp)

Seminaret vil præsentere og perspektiverer den aktiverende / produktive praksis som udgår fra maskinfabrikken, og det indad(under)søgende / konceptuelle grundlag for, at det er muligt at anskue maskinfabrikken som en tværdisciplinær platform.

Sideløbende med arrangementet afholder forlaget * [Asterisk] og kunsttidsskriftet ARK for fjerde gang publikationsmessen PUBL.UP, som præsenterer et udvalg af, hvad der lige nu udgives af trykt materiale, som lægger sig i forlængelse af en tradition for eksperimenterende tidsskrifter, bogværker og formidling af samtidskunst. Omkring 30 forlag og tidsskrifter præsenteres ved dette arrangement med stande og udstillinger.

*læs mere på www.im7.dk

Seminaret om Victor B. Andersens maskinfabrik laves i forbindelse med udstillingen MASKINFABRIK – Victor B. Andersen: Sperme Anonyme som endnu kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum frem til d. 24. Marts.

Mathias Kokholm skriver her om udstillingen i Roskilde:
http://www.aarhus.nu/reportage/07-10-17.html

se også
Musset for Samtidskunst - www.mfsk.dk
Vendsyssel Kunstmuseum - www.vkm.dk
Victor B. Andersens maskinfabrik - www.victorbandersensmaskinfabrik.dk

Se Kenn Andre Stilling, Maskinfabrikken og et flygel der tatoveres i den 11. time på DR2
http://www.dr.dk/DR2/Den11time/20071029144249

Se Deadline 2. Sektion med Kenn Andre Stilling fra DR2
http://www.dr.dk/DR2/2sektion/2007/09/26143114.htm

Se interview med Kenn Andre Stilling på TV2-Lorry
http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=25-11-2007&cID=1&vId=396559

Se indslag om udstillingen og "skulpturerne med personale på" i TV2-Lorry
http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=24-11-2007&cID=1&vId=396479

 

PROGRAM

11:00 Velkomst/Åbning v. Mathias Kokholm & Morten Søndergaard

RECEPTIONSFORMER
11:30 Mikkel Bolt
12:15 Marianne Ping Huang
- ord(for)styrer Mathias Kokholm

13:00 – 13:45 frokostpause - 13:00 ÅBNING AF BOGMESSE/UDSTILLING

PRAKSISFORMER
13:45 Martin Glaz Serup
14:30 Jens Juul Nielsen
15:15 afsluttende debat med Kenn André Stilling og Helle Rafn
- ord(for)styrer Morten Søndergaard

PERFORMANCE
17:00 Koncert med Peter Laugesen og Singvogel

Marianne Ping Huang (Institutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab (Kbh.))
Mikkel Bolt (Lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab (Kbh.))
Martin Glaz Serup (Digter, børnebogsforfatter og tidsskriftsredaktør)
Jens Juul Nielsen (Informationsdirektør for COOP Danmark)
Kenn André Stillimng (Forfatter, maler, billedhugger, redaktør, cafépioner)
Helle Rafn (Kurator af udstillingen MASKINFABRIK –Victor B. Andersen: Sperme Anonyme)
Morten Søndergaard (Museumsinspektør ved Museet for Samtidskunst, Roskilde)
Mathias Kokholm (Kunst-/Litteraturformidler, forlægger & redaktør)

Koncert ved
Peter Laugesen & Singvogel

MANCHETTER.:

Mikkel Bolt - Forvitring, gentagelse og forsinkelse
Viktor B Andersens Maskinfabrik er en art hængsel mellem en tid, hvor den moderne kunst og dens eksperimenter stadigvæk var en del af horisonten om ikke andet svagt perciperbar langt derude, og så en situation, hvor avantgardens kunstpolitiske eksperimenter ikke engang er et minde, men blot en marketingsstrategi.

Marianne Ping Huang
Maskinfabrikken som et lille tidsskrift (little magazine) og en kulturelpraksis baseret på sideordning og sammenstød.

Jens Juul Nielsen
Jens Juul Nielsen har fulgt Victor B. Andersens maskinfabrik tæt gennem 24 år. Først som journalist på Berlingske Tidendes erhvervsredaktion, siden som entusiastisk beundrer af Maskinfabrikanten. I sit indlæg på seminaret vil Jens Juul Nielsen fortælle, hvordan maskinfabrikken har inspireret ham til en konkret artikelserier om forholdet mellem kultur og erhvervslivet. Men også hvordan maskinfabrikken har inspireret dansk erhvervsliv generelt. Og han vil komme med et bud på, hvordan fremtidens erhvervsliv kan få inspiration til de strategiske overvejelser, der skal sikre dem overlevelse, fremgang og godt humør. Jens Juul Nielsen er i dag informationsdirektør i Coop Danmark og - ikke mindst - medlem af Redaktionen for Fine Samtaler i Victor B. Andersens Maskinfabrik.

Martin Glaz Serup - Liflig samtale og formidable monologer
Brev, forfatterfotografi og faksimile. Martin Glaz Serup taler om hvordan det visuelle univers i og omkring Victor B. Andersen’s maskinfabrik er med til at indgive en følelse af intimitet og stambord, en tagen hånd om humøret hvis ambition det er at berede en særlig struktur for samtale og udveksling.

Entré: no bobs